• Zwroty i reklamacje


ZWROTY
W ciągu 14 dni od momentu wydania rzeczy konsument ma prawo do jego zwrotu

bez podania przyczyn, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Potwierdzimy niezwłocznie jego otrzymanie. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Do zwracanego produktu, jeśli nie zostało wysłane wcześniej, prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o zwrocie  wraz z numer konta bankowego , na które niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zostaną przesłane pieniądze za zwracane rzeczy wraz z kosztami ich dostarczenia do konsumenta . Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania.
  • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

REKLAMACJE
Wszystkie produkty zakupione w sklepie objęte są ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową jak również gwarancją producenta. Reklamacji podlegają uszkodzenia wynikłe z wadliwej produkcji lub wady materiałowej towaru. W razie wykrycia jakiejkolwiek wady w chwili zakupu, towar zostaje wymieniony na nowy. W przypadku wykrycia wady nie powstałej z powodu uszkodzenia mechanicznego lub wynikłej z niewłaściwego użytkowania produktu, a także naturalnego zużycia prosimy o przesłanie czystego towaru wraz z oświadczeniem reklamacyjnym i potwierdzeniem zakupu na adres sklepu:

On MY Way
Al.1000 lecia 45
34-400 Nowy Targ

W oświadczeniu prosimy uwzględnić kiedy i w jakich okolicznościach wykryto defekt, dokładny jego opis oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi.